Du er her

Familiens Hus

Familiens hus er et lavterskeltilbud som har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Navet i en Familiens hus er den åpne barnehagen, og rundt den åpne barnehagen finner man helsestasjonen og andre kommunale tjenestetilbud til barn og deres familier.

Familiens hus i Norge startet som et forsøksprosjekt (2002-2004) etter mal fra de svenske "Familjcentralene". Kommunene Nordreisa og Fauske var en del av dette forsøket. Derfor heter deres satsing fortsatt Nordreisa familiesenter og Fauske familiesenter. Imidlertid ble nye satsinger betegnet Familiens hus, og er opprettet i svært mange kommuner i Norge.

Familiens hus i Tromsø er under oppbygging, og skal inneholde flere tjenester for å støtte og veilede familier med barn (0-6 år). Familiens hus har i dag åpen barnehage og blant annet en familiegruppe (foreldre med psykososiale utfordringer og deres barn). En bedre koordinering av alle foreldreveiledningstilbudene i kommunen er under planlegging. Mer informasjon om dette tilbudet finnes på Tromsø kommunes nettsider her.

 

Anbefalt lesing

Brosjyre om Familiens hus (PDF), utarbeidet av UiT Norges arktiske universitet.