Du er her

Fødselsdata

I 2014 ble det født nesten 60 000 barn i Norge.
Gjennomsnittlig alder for førstegangsmødre var 28,7 og for fedre 31,3 år. 85-90 % av nyfødte lever sammen med begge foreldre, ifølge Medisinsk fødselsregister.

Fødsel i institusjoner foregår på 51 fødeavdelinger/fødesteder i Norge.
Størst er Ullevål med 132 fødsler i uka, minst er Sonjatun med 25 i året. Medisinsk fødselsregister (2011)

Norsk gynekologisk forening har utviklet "Veileder i fødselshjelp 2014" med revideringer 2016.
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser til kvalitet innen gitte områder av fødselsomsorgen. Disse er under utvikling. Se Helsenorge.no

Retningslinjer for barselomsorgen (2014), « Nytt liv og trygg barseltid for familien», med hjemmebesøk av jordmor  etter hjemkomst, er under etablering/implementering i flere av landets kommuner. Barneavdelingene i Nord-Norge har gått sammen om å lage en informasjonsbrosjyre til nybakte foreldre "- noen viktige ting om barnet ditt" (2017)

I Norge fødes kun ca. 100 (0,2%) barn i året ved planlagt hjemmefødsel mens tilsvarende tall for Storbritannia er ca 43%, over 300 000 pr år (hjemme eller ved jordmorklinikk). Norsk jordmorprofessor: Tryggere å føde hjemme.
Helsenorge.no har publisert retningslinjer for hjemmefødsel. Disse finner du her.

I Nord-Norge ivaretar Regional Perinatalkomite sentrale aspekter ved kvalitetssikring og overvåking av fødselsomsorgen. Fødetilbudet i Helse Nord ble i 2015 evaluert og oppsummert i en egen rapport.

 • MFR-statistikkbank og Fødeinstitusjoner i Nord-Norge med aktivitetstall.
 • Fødsler pr år i Nord-Norge, fordelt på fylker og kommuner

  Gjennomsnittlig antall nyfødte (2012 - 2014) som fikk helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke

  Nordlands kommuner:
  Gj.sn   1 -   6 nyfødte pr. år: Beiarn,Moskenes, Røst,Træna,Vega, Vevelstad, Værøy.
  Gj.sn   7 - 15 nyfødte pr. år: Bindal, Bø, Dønna, Evenes, Flakstad, Gildeskål, Herøy, Rødøy, Sørfold, Tjeldsund,Tysfjord.
  Gj.sn 16 - 24 nyfødte pr. år: Ballangen, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Lurøy, Lødingen, Nesna, Steigen, Sønma.
  Gj.sn 25 - 50 nyfødte pr. år: Andøy, Hemnes, Leirfjord, Saltdal, Øksnes.
  Gj.sn 51- 100 nyfødte pr år: Alstadhaug, Fauske, Hadsel, Meløy,Vågan.
  Gj.snitt > 100 nyfødte pr.år: Bodø (~570), Brønnøy (~170), Narvik (~180), Rana (~260), Sortland (~105), Vefsn (~135),                                            Vestvågøy (~130).

 

Anbefalt lesing

Professor Ellen Blix: Tryggere å føde hjemme.

Rapport: Fødselsomsorgen i Helse Nord (2015) (PDF)

Bergman J, Bergman N. (2013) Whose choice? Advocating birthing practices according to baby`s biological needs. The Journal of Perinatal Education