Du er her

Etablere kontakt barn – foreldre

"Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen" anbefaler følgende: «For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen. For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen. Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte. Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen. Utover dette foreslås det en konsultasjon / et hjemmebesøk mellom 14. og 21. døgn etter fødselen etter en individuell vurdering»[45] [46].

En liten huskeliste til bruk i møtet med den nye familien:

 • Ha fokus på barnet og barnets samspill med mor/far og eventuelt søsken.
 • Henvend deg til barnet enten det ligger i egen seng eller hos mor.
 • Spør mor/far om å få ta opp barnet før du eventuelt gjør det.
 • Bruk positive vendinger snarere enn å si ”det kan du ikke” eller ”sånn må du ikke gjøre”.
 • Bruk åpne spørsmål som ”har du lagt merke til om”, ”hvordan opplever du”, ”er det noe du synes er vanskelig?”
 • Legg merke til hvordan barnet har det før en amme-/stelle-situasjon:
  • Har hun urolige bevegelser i bein og armer og trenger støtte av et babyteppe?
  • Er hun døsig eller våken?
  • Er det skriking og uro? Hvordan er gråten?
  • Er han lett å trøste? Lar han seg trøste når du/foreldre bruker stemmen, ved å holde hendene støttende rundt han, ved å svøpe i teppe, ved å løfte han opp og eventuelt i tillegg rugge? Snakk til foreldrene om dette, og utforsk hvordan de opplever barnets gråt og temperament.
  • Legg merke til barnets hudfarge og bevegelser. Noen barn er spesielt sårbare og trenger langsom håndtering uten å ligge for mye avkledt ved stell.
 • Et badestell kan gjøres håndterbart for barnet ved hjelp av varmt nok vann, at barnet får støtte ved å sitte på bunnen av karet eller støtte bena mot sidene på badekaret, eventuelt en klut over brystkassen og/eller støttende hender som holder hendene hans.
 • Legg merke til barnets sosiale kapasitet:
  • Hvordan er barnets oppmerksomhet?
  • Gir han blikkontakt - har foreldrene sett om hun ser på dem?
  • Responderer barnet på foreldrenes stemme?
 • Vektlegg at barnet er mottakelig for samspill fra første dag og at mors og fars stemme og ansikt er god trøst.
 • Snakk med foreldrene om sove-/spisemønster, og ta utgangspunkt i barnet og foreldrenes opplevelse av barnet.

En viktig oppgave for jordmor/barnepleier er å skape begeistring for barnet og hjelpe foreldrene til å bli trygg i foreldrerollen. Et møte på bare 15-30 minutter kan utgjøre en stor forskjell for deres opplevelse[1].

 

Anbefalt lesing

Whose Choise? Advocating Birthing Practices According to Baby's Biological Needs, Journal of Perinatal Education 2013 (PDF)