Du er her

En utfordrende start

UNN - En utfordrende start

Tekstversjon av filmen

Nettstedet presenterer kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du har ideer og innspill til fagstoff som savnes eller bør framstilles annerledes, ber vi deg ta kontakt på e-post: DeMinste@helse-nord.no