Du er her

Amming

Ammeforekomst i Norge er rapportert til cirka 90 prosent ved tre måneder etter fødselen, 80 prosent ved seks måneder, 63 prosent ved ni måneder og 46 prosent ved 12 måneder (54;84). Norge har et høyt ammenivå sammenliknet med andre høyinntektsland.

Ammehjelpen.no har mer informasjon om  Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI). I tillegg finner du her gode tips og videoer som kan gi god hjelp når du skal veilede i amming. Ammehjelpen samarbeider tett med nasjonal kompetansetjeneste.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetjenesten er lokalisert ved Oslo Universitetssykehus og har som oppgave å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. Ny forskning har stilt spørsmål ved forsvarligheten av fullamming ut over 6 måneder på grunn av risiko for jern og B-vitamin mangel[54].

Helse Sør-Øst har i samarbeid med Helsekompetanse.no laget et kurs i amming for neonatal avdelinger. Her kan man få tips om hvordan man kan legge til rette for en vellykket amming.

Helsestasjoners ansvar for oppfølging når det gjelder amming
Veileder for helsestasjonsarbeid framhever amming som et sentralt veiledningstema på første hjemmebesøk, samt ved 6 uker og 3 måneders kontroll.
Helsetilsynet har påpekt at det er et oppfølgingsgap i tiden mellom utreise fra barselavdeling og første kontakt med helsesøster. Et slikt brudd i tjenestetilbudet kort tid etter en fødsel kan true pasienttryggheten Helsetilsynet (2011). Rapporten peker på manglende samhandling mellom tjenestenivåene.

 

Anbefalt lesing

Helse Sør-Øst. Amming i neonatalavdeling. Kurs

Forskning om morsmelkbanken. Artikkel