Du er her

Nordisk konferanse om Spedbarnsutvikling arrangeres i Malmø, Sverige, oktober 2018

Skrevet av Inger Pauline L... ons, 06/13/2018 - 09:51

Nyhetsbrev fra Nordisk Forening for Spedbarns Utvikling (NFSU)

Årets NFSU konferanse arrangeres i Malmø, Elite Savoy Hotel 10.-11.oktober 2018 med pre konferanse 9. oktober.
Tittelen for NFSU-konferansen 2018 er: «Späda och små barns utveckling -Men papporna då?»
Konferansen vil gi kunnskap fra forskning og klinisk virksomhet omkring hvordan man kan ivareta og utvikle barnets relasjoner til begge foreldrene.
Med temaet håper vi å bli bedre på å bli oppmerksomme på så vel risiko som muligheter i barnets relasjoner til både mor og far/begge omsorgspersoner.

Keynote Speakers er Professor Paul Ramchandani fra Cambridge University og Imperial College i London og Docent Elia Psouni fra Lunds universitet, Sverige. Ut over det foreleser en rekke klinikere og forskere fra de nordiske land; Monica Hedenbro, Emma Fransson, Lars Olsson, Malin Skog og Katrin Bernstad fra Sverige, Svend Aage Madsen, Anja Molbech Andersen og Emma Marie Bärs fra Danmark, Eivor Fredriksen og Thomas Skjøthaug fra Norge.

Prekonferansen 9. oktober 2018: En innføring i Newborn Behavior System; NBO.
NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt spedbarns signaler.
De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.
Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.
Målgruppe for dagen er alle om kommer i kontakt med familien og det nyfødte barnet den første tiden.
Forelesere er Psykolog Kari Slinning og Helsesøster Unni Tranaas Vannebo.

For program, priser og påmelding se mer på våre nettsider: http://nfsu.org/
 

Kommentarer

Inger Pauline L... ons, 06/13/2018 - 09:52

Infobrev fra foreningens

Infobrev fra foreningens leder er vedlagt