Du er her

Foreldrehverdag - hjemmeside fra Bufdir

Skrevet av Jorunn Tunby man, 11/05/2018 - 13:48

Foreldrehverdag.no
er en nettressurs som hjelper foreldre å bli bedre kjent med barnet sitt og seg selv, og som handler om forholdet mellom barn og foreldre.

Temaene er inndelt i: Følelser, Forstå, Grenser, Hverdagsliv og Du og barnet ditt
Bak hvert tema ligger små informative videoer.